نویسنده = سید مهدی الوانی
تعداد مقالات: 5
3. بهره‌وری در پرتو رفتار سازمانی مثبت‌گرا

دوره 1391، شماره 8، بهار 1391، صفحه 1-6

سید مهدی الوانی


4. طراحی مدل توسعه کارآفرینی در سازما های کوچک و متوسط سازمان فنی و حرفه ای

دوره 1389، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 1-8

سید مهدی الوانی؛ فروغ رودگرنژاد


5. حکمرانی خوب شبکه ای از کنشگران جامعه مدنی

دوره 1388، پیش شماره اول، بهار 1388، صفحه 1-6

سید مهدی الوانی