نویسنده = محمد مبینی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی موانع پرداخت بر مبنای عملکرد در سازمان های دولتی ایران

دوره 1398، ویژه‌نامه، اسفند 1398، صفحه 225-235

محمد مبینی؛ سمانه احمدی


2. شناسایی موانع و پیش برنده های استقرار مالیات بر ارزش افزوده

دوره 1395، شماره 24، خرداد 1395، صفحه 23-32

محمد مبینی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ عباس ابراهیم زاده