نویسنده = جواد محرابی
تعداد مقالات: 6
4. بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1391، شماره 9، تابستان 1391، صفحه 1-10

جواد محرابی؛ سیاوش خلیلی شورینی؛ احمد خلفی


6. ارائه الگوی یکپارچه پیاده سازی مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)در بانک ملت

دوره 1389، شماره 4، بهار 1389، صفحه 61-71

جواد محرابی؛ مهدی بابای اهری؛ مریم طاعتی