نویسنده = اکبر عالم تبریز
تعاملات اجتماعی مشتریان در رسانه‌های دیجیتال و تاثیر آن بر کشف فرصت‌های کارآفرینانه سازمانی

دوره 1401، شماره 48، خرداد 1401، صفحه 61-69

علی قوامی؛ اصغر صرافی زاده؛ علی بدیع زاده؛ اکبر عالم تبریز


بررسی تعیین استراتژی مرسوم در نظام بودجه ریزی ایران

دوره 1399، شماره 41، شهریور 1399، صفحه 1-8

محمدرضا کردلو؛ کرم اله دانش فرد؛ اکبر عالم تبریز؛ مهدی تقوی


رویکردی نرم در تصمیم گیری چندشاخصه گروهی فازی

دوره 1393، شماره 16، خرداد 1393، صفحه 1-13

اکبر عالم تبریز؛ ناصر حمیدی؛ فرزاد پویان فر


شناسایی معیارهای تعالی سازمانی در بخش دولتی

دوره 1391، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 1-6

ناصر میرسپاسی؛ غلام رضا معمارزاده؛ اکبر عالم تبریز