نویسنده = فرزین رضایی
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر عوامل فرهنگی و تجاری بر اجتناب مالیاتی شرکتی

دوره 1398، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 31-41

سیامک طایفه؛ محسن دستگیر؛ فرزین رضایی؛ سعیدعلی احمدی


2. شناسایی خطرحسابرسی، مبتنی برمدیریت خطر جامع و راهبری شرکتی

دوره 1398، شماره 36، بهار 1398، صفحه 11-23

محمد امین زکی زاده؛ فرزین رضایی؛ ایرج نوروش


5. تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت ها در مراحل مختلف چرخه حیات

دوره 1392، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 19-27

فرزین رضایی؛ عبدالله پیری؛ وحید نیلی


6. ارزیابی عملکرد شعبات بیمه نوین با استفاده از الگوی BSC و روش Topsis

دوره 1391، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 31-39

فرزین رضایی؛ زهرا احمدی