نویسنده = غلامرضا معمارزاده
تعداد مقالات: 5
1. مفهوم پاسخ گویی اجتماعی سازمانی و ضرورت طراحی ساز وکاری جهت ارزیابی آن در بخش دولتی ایران

دوره 1392، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 1-7

کیومرث احمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده


2. مدل سازی دینامیکی توسعه سیستم های اجتماعی در ایران

دوره 1392، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 1-5

مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده؛ محمدعلی افشار؛ فهیمه آقاجانی


3. پژوهش پیرامون رابطه تأثیر و تأثری نگرش‌های شغلی و ارتباط آن‌ها با عملکردکارکنان

دوره 1392، شماره 12، بهار 1392، صفحه 21-28

اکبر حسن پور؛ غلامرضا معمارزاده؛ مونا انبارلویی


4. الماس رهبری معنوی در نظام اداری ایران

دوره 1390، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 9-18

غلامرضا معمارزاده؛ مهدی صانعی


5. بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان

دوره 1388، پیش شماره سوم، پاییز 1388، صفحه 9-15

غلامرضا معمارزاده؛ محمد عطایی؛ احمد اکبری