نویسنده = علیرضا ایرج پور
روشهای مدیریت کیفیت و تأثیر آنها بر عملکرد مالی شرکتها (بررسی موردی مدل تعالی EFQM)

دوره 1398، ویژه‌نامه، اسفند 1398، صفحه 143-153

سیده لیلا صمدی؛ علیرضا ایرج پور


بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری سازمانی

دوره 1395، ویژه نامه، اسفند 1395، صفحه 85-92

نسرین دیانت نژاد؛ علیرضا ایرج پور


بررسی استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در یک سازمان خدماتی

دوره 1392، شماره 15، اسفند 1392، صفحه 61-68

علیرضا ایرج پور؛ علیرضا ترابی نیا