نویسنده = کیوان شاه قلیان
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی توانمند سازی کارکنان در صنعت خودروسازی

دوره 1396، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 57-63

کیوان شاه قلیان؛ شاهد نادری


2. اندازه گیری میزان اتلاف چیدمان جریان تولید با استفاده از منطق فازی

دوره 1394، شماره 20، بهار 1394، صفحه 75-80

کیوان شاه قلیان؛ میثم علیزاده سیاهکل