نویسنده = محمد عطایی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل سه وجهی مسئولیت اجتماعی سازمان‌های دولتی ایران (رهیافت ایرانی-اسلامی)

دوره 1400، شماره 47، اسفند 1400، صفحه 49-59

منوره سبحانی؛ محمد عطایی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی


2. .تعامل بین سازمان یادگیرنده –یاد دهنده

دوره 1400، شماره 46، آذر 1400، صفحه 49-61

اکبر محمدی کیا؛ محمد عطایی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود درودیان