نویسنده = حسن دانایی فرد
تعداد مقالات: 2
1. چالش های فرهنگی مدیریت توسعه در ایران: پژوهش ترکیبی

دوره 1396، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 1-12

حسن دانایی فرد؛ احمدعلی خائف الهی؛ فرهاد سرباز کل تپه


2. ارتقای کارآفرینی در بخش دولتی؛ بررسی عوامل ساختاری

دوره 1391، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 7-13

حسن دانایی فرد؛ طیبه عباسی؛ علی اکبر صالحی