نویسنده = محمد طالقانی
تعداد مقالات: 4
2. شناسایی و طبقه بندی تنگناها و چالش های فعالیت های تحقیق و توسعه ای در نظام اداری

دوره 1395، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 37-50

محمد طالقانی؛ مهران مهدی زاده


3. تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری شرکت برق منطقه ی استان گیلان

دوره 1393، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 67-76

محمد طالقانی؛ محسن محمد نوربخش لنگرودی