نویسنده = کامبیز حیدرزاده هنزائی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تبلیغات سه بعدی بر تصمیم به خرید:نقش حضور در بین انواع طبقات محصولی (هندسی و مادی)

دوره 1396، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 21-39

کمال قلندری؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی


2. بررسی انگیزه های خرید مصرف کنندگان ایرانی

دوره 1394، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 45-54

کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ آزاده بهرامی جاه


3. رابطه با نام تجاری، محور ایجاد نام تجاری قوی در بانک های تجاری

دوره 1394، شماره 20، بهار 1394، صفحه 51-66

کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ جواد عباسی