نویسنده = رویا حجازی نیا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی متغیرهای مؤثر در رویگردانی مشتریان تلفن همراه

دوره 1395، ویژه نامه، زمستان 1395، صفحه 115-121

مهدی کاظمی؛ رویا حجازی نیا