نویسنده = آرمین گلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی تأثیر کیفیت خدمات، تصویر شرکت و رضایت بر نیات رفتاری مشتریان

دوره 1396، ویژه‌نامه، زمستان 1396، صفحه 29-39

نرگس دل‌افروز؛ علی قلی‌پور سلیمانی؛ آرمین گلی