نویسنده = حسن رنگریز
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی مدیریت در اسلام با غرب در حوزه فرآیند مدیریت

دوره 1397، ویژه‌ نامه، زمستان 1397، صفحه 33-45

سعیده لطفی‌پور؛ حسن رنگریز؛ مهدی صادقی


3. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیک و رضایت مشتریان بانک ملت استان لرستان

دوره 1391، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 41-47

حسن رنگریز؛ محمد جعفر مهدیان؛ سمیه زارع علمی


4. بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تحقق بانکداری الکترونیکی

دوره 1390، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 1-7

مرتضی موسی خانی؛ حسن رنگریز؛ محمدامین نایبی؛ مهدی حسن خانی