نویسنده = علی دلاور
تعداد مقالات: 1
1. رسانه های اجتماعی و استراتژی های ارتباطی بازاریابی در بانکداری نوین

دوره 1396، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 1-12

مجید حیدری؛ علی دلاور؛ سید عبداله سجادی جاغرق؛ علی اکبر فرهنگی؛ کامران محمدخانی