نویسنده = مریم عبدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تاثیر هوش اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی

دوره 1396، ویژه‌نامه، زمستان 1396، صفحه 9-18

علی شائمی برزکی؛ هادی تیموری؛ مریم عبدی