نویسنده = ناصر میرسپاسی
تعداد مقالات: 2
1. نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل‌دهی فرهنگ سیاسی

دوره 1398، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 1-10

فرهاد مهرگان؛ ابوالحسن فقیهی؛ ناصر میرسپاسی


2. طراحی مدل بهینه مدیریت استعداد

دوره 1398، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 1-12

سهیلا داروئیان؛ ناصر میرسپاسی؛ کرم اله دانش فرد