کلیدواژه‌ها = کارایی
تعداد مقالات: 2
2. عوامل سازمانی موثر بر ارتقای بهره وری کارمندان در سازمان‌های پروژه محور صنعت ساخت

دوره 1396، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 65-73

منا فروزانفر؛ صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار