کلیدواژه‌ها = شهرداری
شبیه‌سازی پویایی درآمدهای شهری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

دوره 1401، شماره 48، خرداد 1401، صفحه 13-24

سید مازیار علوی؛ مرتضی موسی خانی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ سید حسین حسینی


طراحی و تبیین الگوی رتبه بندی سازمان‌های تابعه شهرداری‌ها

دوره 1396، ویژه‌نامه، اسفند 1396، صفحه 205-218

محمدمهدی قمیان؛ سیدحسام وقفی؛ علی فیاض