کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی عوامل موثر بر عملکرد مراکز رشد کسب و کار

دوره 1399، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 45-55

محمد اسماعیل حافظی؛ کمال سخدری؛ ناصر حمیدی


2. تعیین روابط ساختاری و رتبه بندی عوامل موثر بر خروج کارآفرینانه در شرکت‌های دانش بنیان حوزه زیست فناوری

دوره 1399، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 57-64

فریدون صادقی؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی؛ مجید اشرفی


3. طراحی مدل دیرپایی کسب‌وکارهای کارآفرینی بخش تعاون مبتنی بر مؤلفه‌های کلیدی کارآفرینی

دوره 1399، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 19-34

مهدی حسین نژاد؛ غلامحسین حسینی نیا؛ حسین وظیفه دوست


4. تحلیل وضعیت آینده‌نگاری کارآفرینی در ایران

دوره 1397، ویژه‌ نامه، زمستان 1397، صفحه 177-185

مرضیه بختیاری؛ سید رسول حسینی؛ امید درگاهی نژاد


5. ارزیابی کارآفرینی سازمانی در صنعت فرش ماشینی

دوره 1396، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 90-100

محمدرضا محرر کوچه باغی؛ شهرام میرزائی دریانی