کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
طراحی مدل سیاست های مالیاتی مشوق کارآفرینی مولد در ایران

دوره 1401، شماره 48، خرداد 1401، صفحه 127-136

مطهره حسن پور امیری؛ علی داوری؛ امیر محمدزاده؛ علی رضا امین خاکی


شناسایی و اولویت بندی ابعاد توسعه اکوسیستم کارآفرینی در استان های مرزی ایران

دوره 1400، شماره 46، آذر 1400، صفحه 117-132

محسن حیدری؛ علی بدیع زاده؛ کامبیز حیدرزاده


شناسایی عوامل موثر بر عملکرد مراکز رشد کسب و کار

دوره 1399، شماره 43، دی 1399، صفحه 45-55

محمد اسماعیل حافظی؛ کمال سخدری؛ ناصر حمیدی


طراحی مدل دیرپایی کسب‌وکارهای کارآفرینی بخش تعاون مبتنی بر مؤلفه‌های کلیدی کارآفرینی

دوره 1399، شماره 42، آذر 1399، صفحه 19-34

مهدی حسین نژاد؛ غلامحسین حسینی نیا؛ حسین وظیفه دوست


تحلیل وضعیت آینده‌نگاری کارآفرینی در ایران

دوره 1397، ویژه‌ نامه، اسفند 1397، صفحه 177-185

مرضیه بختیاری؛ سید رسول حسینی؛ امید درگاهی نژاد


ارزیابی کارآفرینی سازمانی در صنعت فرش ماشینی

دوره 1396، شماره 29، شهریور 1396، صفحه 90-100

محمدرضا محرر کوچه باغی؛ شهرام میرزائی دریانی