کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر عوامل فرهنگی و تجاری بر اجتناب مالیاتی شرکتی

دوره 1398، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 31-41

سیامک طایفه؛ محسن دستگیر؛ فرزین رضایی؛ سعیدعلی احمدی


2. شناسایی سطح هوش سازمانی با رویکرد رفتاری و عاطفی/ اجتماعی

دوره 1397، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 1-12

مهناز کریمی؛ ابوالحسن فقیهی؛ اکبر عالم تبریز