کلیدواژه‌ها = کارآفرینی دانشگاهی
تعداد مقالات: 1
1. بکارگیری روش علم سنجی در راستای آمایش آموزش عالی برای توسعه ی کارآفرینی دانشگاهی

دوره 1398، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 1-9

مرضیه بختیاری؛ مرتضی موسی خانی؛ سیدمهدی الوانی؛ سیدرسول حسینی