کلیدواژه‌ها = شایستگی
طراحی الگوی شایستگی راهبران آموزشی تربیتی مدارس روستائی و عشایری در مقطع ابتدایی وزارت آموزش و پرورش

دوره 1400، شماره 46، آذر 1400، صفحه 101-116

نورمحمد سلطانی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ محمد حکاک؛ مینا جمشیدی اوانکی


طراحی مدل شایستگی های بنیادی و فناورانه مدیران حوزه فناوری اطلاعات

دوره 1399، شماره 40، خرداد 1399، صفحه 1-8

مسعود سعیدپناه؛ سید مهدی الوانی؛ سید ذبیح الله هاشمی


تبیین ساختاری رابطه صلاحیت حرفه‌ای و کیفیت زندگی کاری کارشناسان پژوهش

دوره 1398، ویژه‌نامه، اسفند 1398، صفحه 409-417

سجاد قارلقی؛ جواد پورکریمی؛ مریم رفیعی