کلیدواژه‌ها = اعتماد عمودی
تعداد مقالات: 1
1. نقش اعتماد کارکنان به مدیران (اعتماد عمودی) بر موفقیت سیستم مدیریت دانش

دوره 1396، ویژه‌نامه، زمستان 1396، صفحه 75-83

سعیده مجیدی؛ میثم مجیدی