کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر فرهنگ سازمانی بر ظرفیت‌ها و محرک‌های‌ نوآوری دفاعی

دوره 1395، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 27-43

حسین دهقان پوده؛ امین پاشایی هولاسو


2. تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی در پرتو فرهنگ سازمانی

دوره 1395، شماره 24، بهار 1395، صفحه 45-55

فرج اله رهنورد؛ زهرا علیجانی


4. مطالعه ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیکی با چابکی سازمانی

دوره 1394، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 37-44

محمدوزین کریمیان؛ احمد سرداری؛ عیسی سیلاوی


5. ارائه الگوی یکپارچه پیاده سازی مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)در بانک ملت

دوره 1389، شماره 4، بهار 1389، صفحه 61-71

جواد محرابی؛ مهدی بابای اهری؛ مریم طاعتی