کلیدواژه‌ها = هوش رقابتی
تعداد مقالات: 3
1. رابطه هوش رقابتی و بازاریابی رابطه مند استراتژیک با وفاداری مشتریان بانک کارآفرین

دوره 1395، ویژه نامه، زمستان 1395، صفحه 123-138

بهمن قیاس زاده؛ سعید صفاریان همدانی؛ فاطمه طاهری


2. بررسی همراستایی هوش رقابتی و عملکرد کارکنان در برنامه‌ریزی توسعة منابع انسانی

دوره 1395، ویژه نامه، زمستان 1395، صفحه 203-210

احمدعلی یزدان پناه؛ نسیم پیرعلائی


3. بررسی رابطه هوش استراتژیک مدیران عملیاتی با اثربخشی تیم‌های خودگردان شرکت فولاد مبارکه

دوره 1395، ویژه نامه، زمستان 1395، صفحه 163-178

زهرا فروغی؛ ناصر خانی؛ ایرج سلطانی