کلیدواژه‌ها = TOPSIS
تعداد مقالات: 8
2. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتقال تکنولوژی با استفاده از تکنیک هایMADM

دوره 1392، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 1-8

مرتضی موسی خانی؛ داود قراخانی


3. الگویی جهت ارزیابی و انتخاب طرح های استقرار واحدهای صنعتی با استفاده از روش TOPSIS فازی

دوره 1392، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 47-54

علی خاتمی فیروزآبادی؛ احمد جعفریان؛ امیر حسن زاده


6. ارزیابی عملکرد شعبات بیمه نوین با استفاده از الگوی BSC و روش Topsis

دوره 1391، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 31-39

فرزین رضایی؛ زهرا احمدی


8. ارائه ی سیستم پشتیبانی تصمیم در رابطه با انتخاب و ارزیابی تأمین کننده با استفاده از روش UTA

دوره 1388، پیش شماره اول، بهار 1388، صفحه 21-28

علی خاتمی فیروزآبادی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ فاطمه طاهری؛ مجتبی صالحی