کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکردکارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دوره 1393، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 1-5

غلامرضا معمارزاده تهران؛ کرم ا... دانش فرد؛ زهرا حسامی


6. بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان

دوره 1388، پیش شماره سوم، پاییز 1388، صفحه 9-15

غلامرضا معمارزاده؛ محمد عطایی؛ احمد اکبری