کلیدواژه‌ها = عملکرد کارکنان
تعداد مقالات: 7
1. بررسی رابطه بین ادراک سبک رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان

دوره 1395، شماره 24، بهار 1395، صفحه 11-22

سید محمد میرکمالی؛ محمدرضا کرمی


2. شناسایی حد بهینه معنویت سازمانی در رابطه با حداکثر نمودن عملکرد کارکنان موردکاوی استانداری قزوین

دوره 1393، ویژه نامه، زمستان 1393، صفحه 101-108

عبدالرضا میری؛ فاطمه آقازاده؛ روح اله نوری


3. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکردکارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دوره 1393، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 1-5

غلامرضا معمارزاده تهران؛ کرم ا... دانش فرد؛ زهرا حسامی


5. پژوهش پیرامون رابطه تأثیر و تأثری نگرش‌های شغلی و ارتباط آن‌ها با عملکردکارکنان

دوره 1392، شماره 12، بهار 1392، صفحه 21-28

اکبر حسن پور؛ غلامرضا معمارزاده؛ مونا انبارلویی


6. عملکردکارکنان درموقعیت های استخدامی مختلف: شواهدی از شبکه بهداشت شهرستان رشت

دوره 1391، شماره 8، بهار 1391، صفحه 7-14

سعید باقرسلیمی؛ معصومه اشکان پور


7. بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان

دوره 1388، پیش شماره سوم، پاییز 1388، صفحه 9-15

غلامرضا معمارزاده؛ محمد عطایی؛ احمد اکبری