کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر مدیریت دانش و بازارمحوری بر عملکرد: مورد، بنگاه های کوچک استان مازندران

دوره 1394، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 21-30

کیهان تاجدینی؛ علی رضا معطوفی


4. ارتقای کارآفرینی در بخش دولتی؛ بررسی عوامل ساختاری

دوره 1391، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 7-13

حسن دانایی فرد؛ طیبه عباسی؛ علی اکبر صالحی


6. بررسی تأثیرعوامل استرس زای سازمانی بر عملکرد کارکنان

دوره 1389، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 39-47

سیاوش خلیلی شورینی؛ محمد عطایی؛ الناز سجادی


7. بررسی رابطه جو سازمانی با کارآیی شعب بانک

دوره 1388، پیش شماره سوم، پاییز 1388، صفحه 53-59

داریوش رشیدی؛ شعبان فرهودی