کلیدواژه‌ها = بانک کارآفرین
تعداد مقالات: 1
1. رابطه هوش رقابتی و بازاریابی رابطه مند استراتژیک با وفاداری مشتریان بانک کارآفرین

دوره 1395، ویژه نامه، زمستان 1395، صفحه 123-138

بهمن قیاس زاده؛ سعید صفاریان همدانی؛ فاطمه طاهری