کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی

دوره 1395، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 27-36

نسرین جزنی؛ شاروخ سلطانی


3. تحلیل تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان

دوره 1393، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 11-18

علی شیرازی؛ سیده منصوره حسینی رباط


4. نقش توانمندسازی روان شناختی در ارتقای تعهد سازمانی با توجه به سطح تحصیلات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان رشت

دوره 1392، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 23-29

حمیدرضا رضائی کلیدبری؛ سعید باقرسلیمی؛ شهربانو فلاحی


5. نقش طراحی مجدد شغل در توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان

دوره 1392، شماره 12، بهار 1392، صفحه 29-35

حمیدرضا رضایی کلیدبری؛ مراد رضایی دیزگاه؛ فاطمه رستگار گورابی


6. پژوهش پیرامون رابطه تأثیر و تأثری نگرش‌های شغلی و ارتباط آن‌ها با عملکردکارکنان

دوره 1392، شماره 12، بهار 1392، صفحه 21-28

اکبر حسن پور؛ غلامرضا معمارزاده؛ مونا انبارلویی


7. بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان

دوره 1391، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 17-23

طیبه عباسی؛ شهریار حسن پور؛ رحمن حسنعلی پور هریس