کلیدواژه‌ها = تحلیل تم
ارائه چارچوبی برای شناسایی عوامل موثر روی ارتقاء بازار سرمایه ایران

دوره 1400، ویژه نامه، اسفند 1400

محمدرضا حسن زاده؛ محمدحسن ملکی؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی


طراحی مدل شایستگی های بنیادی و فناورانه مدیران حوزه فناوری اطلاعات

دوره 1399، شماره 40، خرداد 1399، صفحه 1-8

مسعود سعیدپناه؛ سید مهدی الوانی؛ سید ذبیح الله هاشمی