کلیدواژه‌ها = سازمان دولتی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی موانع بهره وری سازمان های دولتی ایران

دوره 1395، ویژه نامه، زمستان 1395، صفحه 1-10

اسداله کریمی شهابی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سیدمهدی الوانی؛ محمود مدیری


2. شناسایی معیارهای تعالی سازمانی در بخش دولتی

دوره 1391، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 1-6

ناصر میرسپاسی؛ غلام رضا معمارزاده؛ اکبر عالم تبریز