کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 7
2. تأثیر اعتماد سازمانی بر موفقیت سیستم مدیریت دانش

دوره 1395، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 7-15

سعیده مجیدی کلیبر؛ رضا رادفر؛ عباس طلوعی اشلقی


3. ارائه ی مدل ارزیابی عوامل موفقیت انجمن های خبرگی در شرکت های دانش بنیان

دوره 1395، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 53-58

کیوان شاهقلیان؛ مجتبی زرآبادی پور


4. ارائه مدل توسعه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش

دوره 1395، شماره 24، بهار 1395، صفحه 33-43

محمود اکرامی؛ مهان قلمکاری


5. تاثیر مدیریت دانش و بازارمحوری بر عملکرد: مورد، بنگاه های کوچک استان مازندران

دوره 1394، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 21-30

کیهان تاجدینی؛ علی رضا معطوفی


7. بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند مدیریت دانش در صنعت بانکداری و بیمه

دوره 1392، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 31-37

اکبر حسن پور؛ رضا واعظی؛ پریم سفیدکار