کلیدواژه‌ها = عدالت سازمانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی

دوره 1395، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 27-36

نسرین جزنی؛ شاروخ سلطانی


2. تبیین رابطه بین عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده با تعلق خاطرکاری

دوره 1393، ویژه نامه، زمستان 1393، صفحه 83-90

احمد عیسی خانی؛ اکبر حسن پور؛ سیما نقد فروشها