کلیدواژه‌ها = دموکراسی و فرهنگ سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل‌دهی فرهنگ سیاسی

دوره 1398، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 1-10

فرهاد مهرگان؛ ابوالحسن فقیهی؛ ناصر میرسپاسی