کلیدواژه‌ها = شرکت‌های کارآفرین
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه استراتژی‌های خطرپذیر جدید بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت‌های کارآفرین

دوره 1396، ویژه‌نامه، زمستان 1396، صفحه 1-7

سید مهدی الوانی؛ داود حسین پور؛ حامد گنجی‌زاده مرادلو