کلیدواژه‌ها = مدیریت تغییر فرانوگرا و وزارت تعاون
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی صلاحیت مدیران با تاکید برمدیریت تغییر فرانوگرا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دوره 1394، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 11-22

مستانه غنجی؛ محمد چیذری؛ حسن صدیقی؛ علی ربیعی