کلیدواژه‌ها = تحلیل کارکردی
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی راهبردی بر پایه تحلیل کارکردی

دوره 1395، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 1-9

مرتضی موسی خانی؛ وحید مشفقی