موضوعات = مدیریت
تعداد مقالات: 3
1. .تعامل بین سازمان یادگیرنده –یاد دهنده

دوره 1400، شماره 46، آذر 1400، صفحه 49-61

اکبر محمدی کیا؛ محمد عطایی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود درودیان


2. شناسایی، تبیین و سنجش علل شکل گیری رفتارهای سیاسی با رویکرد سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 1400، شماره 46، آذر 1400، صفحه 91-99

عبدالخالق غلامی؛ علی خدادادنژاد؛ کرم‌الله دانش‌فرد


3. طراحی الگوی شایستگی راهبران آموزشی تربیتی مدارس روستائی و عشایری در مقطع ابتدایی وزارت آموزش و پرورش

دوره 1400، شماره 46، آذر 1400، صفحه 101-116

نورمحمد سلطانی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ محمد حکاک؛ مینا جمشیدی اوانکی