بهره‌وری در پرتو رفتار سازمانی مثبت‌گرا

نویسنده

چکیده

در سیر تحولات علم رفتار سازمانی دو نوع نگرش مثبت و منفی نسبت به انسان و رفتارهای آن قابل ملاحظه است. نگرش مثبت به دنبال کشف و پروش توانایی­های درونی انسان بوده و نگرش منفی به دنبال اصلاح و درمان بیماری­ها و رفتارهای غلط انسان می­باشد. در این مقاله ریشه­های فلسفی نگرش بیان شده و رفتار سازمانی مثبت­گرا و ابعاد آن در راستای نگرش مثبت به بحث قرار گرفته و در نهایت ضمن بررسی رفتار سازمانی مثبت­گرا به نقد آن نیز پرداخته خواهد شد. امید است مباحث راهنمای عمل سازنده مدیران و کارکنان سازمان­ها قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها