رتبه‌بندی و ارزشیابی روشهای سنتی ارزیابی عملکرد سازمانی با محتوای تئوری و با استفاده از یک روش تصمیم‌گیری ادغامی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و نحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ارزیابی عملکرد کارکنان یک سازمان یکی از فاکتور­های کلیدی در بهینه­سازی و بهبود کیفیت انجام فرآیندهای سازمانی می­باشد. منابع انسانی در سازمان­های پویای امروزی از دارایی­های با ارزش سازمان بوده و ارزیابی کلی عملکرد این دارایی­ها محرک موثری برای بهبود بخشیدن به ارزش آتی آنها می­گردد. در نتیجه انتخاب و اجرای روش ارزیابی عملکرد مشخص از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور انتخاب روش خاص ارزیابی عملکرد کارکنان، مشخصه­ها و معیار­های روش­های ارزیابی عملکرد کارکنان برای مقایسه­ی روش­های با یکدیگر با توجه به پژوهش­های پیشین ادبیات تحقیق طرح شده­اند. در این پژوهش پس از انتخاب و رتبه بندی بهترین روش­ ارزیابی عملکرد به کمک تکنیک­های تصمیم­گیری چند معیاره­ی تاپسیس، مالتی مورا با وزن­دهی ساده و مالتی مورا با وزن دهی آنتروپی، به مقایسه­ و بررسی­ بین رتبه بندی­های روش­های ارزیابی عملکرد پرداخته شده است، سپس با مقایسه­ی بین روش­های نوین مالتی مورا با روش­های سنتی وزن دهی جمعی ساده و تاپسیس به وسیله­ی ضریب همبستگی رتبه­ای اسپیرمن به مقایسه­ی بین تکنیک­های تصمیم­گیری انجام می گیرد. پس از رتبه­بندی روش­های ارزیابی عملکرد به وسیله­ی روش­های تصمیم­گیری محاسبه شده در این پژوهش با توجه به مساله­ی انتخاب شده با توجه ادبیات پیشین تحقیق به رتبه­بندی روش­های متداول و مرسوم ارزشیابی عملکرد پرداخته شده است. همچنین با مقایسه روش­های سنتی تاپسیس و روش وزن دهی جمعی ساده با روش­ مالتی­مورا این نتیجه حاصل شد که این روش­ها همبستگی مثبت و بالایی با یکدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها