بررسی سیستم‌های پشتیبانی تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات پروژه‌های راهسازی و ساختمانی

نویسندگان

1 مربی، گروه عمران، دانشگاه فنی و حرفه ای، بافت، ایران(عهده دار مکاتبات)

2 استادیار، گروه عمران، واحد سیرجان ، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

چکیده

ماشین­آلات راهسازی و ساختمانی اهمیت قابل توجهی در پروژه­های عمرانی دارند. در بین مسائل مرتبط با ماشین­آلات، نگهداری و تعمیرات آنها بسیار مهم است. زیرا نگهداری و تعمیرات (نت) ماشین­آلات رابطه مستقیمی با هزینه آنها و همچنین هزینه کلی پروژه دارد. روش تعمیر بعد از خرابی جای خود را به روش­های دیگر نگهداری و تعمیرات داده است که هم اکنون در بسیاری از سازمان­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. روش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) فرآیندی است که نیازهای نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین­آلات را در شرایط کاری تعیین می­کند تا هر یک از این تجهیزات به بهترین نحو وظایف اصلی خود را انجام دهند. این روش به جای تمرکز روی کاهش هزینه­ ها، بر افزایش قابلیت اطمینان متمرکز شده است یعنی می­توان با بهبود قابلیت اطمینان، هزینه­ها راکاهش داد. کاهش هزینه­ های نگهداری و تعمیرات، نتیجه نگهداری مناسب و به موقع می­باشد. در این تحقیق به طور موردی به بررسی این روش در یک دوره یکساله در شرکت جهاد نصر سیرجان پرداخته شده است و با یک نمونه کار اجرا شده در شرکت مس سرچشمه مقایسه شده که نتایج حاصل قابل قبول می­باشد.

کلیدواژه‌ها