دوره و شماره: دوره 1398، شماره 36، خرداد 1398 
رابطه فلات شغلی با تمایل به ترک خدمت، استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان

صفحه 1-9

سید محمد میرکمالی؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ کمال خلیل‌بیگی؛ ادریس فتحی


شناسایی واولویت بندی عوامل اثرگذار بر مدیریت ارزش

صفحه 35-53

ماشاالله خورشیدی؛ محمد حسین پور؛ یدالله مهرعلیزاده؛ غلامحسین برکت