دوره و شماره: دوره 1398، شماره 38، آذر 1398 
1. بکارگیری روش علم سنجی در راستای آمایش آموزش عالی برای توسعه ی کارآفرینی دانشگاهی

صفحه 1-9

مرضیه بختیاری؛ مرتضی موسی خانی؛ سیدمهدی الوانی؛ سیدرسول حسینی


2. طراحی مدل پیش‌بینی توانایی استراتژیک مدیران

صفحه 11-21

علیرضا موغلی؛ مریم فرامی؛ رحمان مشیری زاده


4. تاثیر عوامل فرهنگی و تجاری بر اجتناب مالیاتی شرکتی

صفحه 31-41

سیامک طایفه؛ محسن دستگیر؛ فرزین رضایی؛ سعیدعلی احمدی


6. طراحی مدل زمینه‌ای معماری سازمانی بر پایه حاکمیت فناوری اطلاعات

صفحه 53-63

روح اله داداش‌نیا کاسمانی؛ جلال حقیقت منفرد؛ سید غلامحسن طباطبائی


7. سرمایه مدیریتی و ارزش‌آفرینی

صفحه 65-77

محسن محرم خانی؛ مهدی بشکوه