دوره و شماره: دوره 1400، شماره 47، اسفند 1400 
1. بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی عملکرد ذیحسابان

صفحه 1-10

حسن خسروی؛ عادل آذر؛ مرتضی موسی خانی؛ مهدی مرتضوی


2. مدل‌سازی پیشران‌های نشاط سازمانی کارکنان دانشی به روش تحلیل تماتیک

صفحه 11-22

فرانک معصومی نژاد؛ بهزاد فرخ سرشت؛ سید مهدی الوانی؛ محمد جواد تقی پوریان گیلانی


3. طراحی الگوی برندسازی موسسات حسابرسی

صفحه 23-32

سعید پیرویسی؛ رضوان حجازی؛ حیدر محمدزاده سالطه


5. ارائه مدل سه وجهی مسئولیت اجتماعی سازمان‌های دولتی ایران (رهیافت ایرانی-اسلامی)

صفحه 49-59

منوره سبحانی؛ محمد عطایی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی


9. شناسایی ویژگی های موردنیاز اعضا هیئت مدیره در بانکهای دولتی کشور

صفحه 105-114

یوسف مبینی دهکردی؛ محمدرضا دلوی اصفهانی؛ علیرضا شیروانی جوزدانی؛ عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی


10. تعیین وضعیت موجود و موقعیت استراتژیک ورزش قهرمانی کشور

صفحه 115-125

رضا شربت زاده؛ مهدی نادری نسب؛ ابراهیم علی دوست


11. ارائه مدل رفتار خریداران و مصرف کنندگان در مراکز خرید ایران

صفحه 127-138

محمود صمدی؛ محمود نورایی؛ محمد مهدی مظفری؛ بابک حاجی کریمی