دوره و شماره: دوره 1397، ویژه‌ نامه، اسفند 1397 
طراحی الگوی احصای استراتژی‌های بهینه رفتار

صفحه 47-59

سیدحسام وقفی؛ محمد مهدی قمیان؛ سامیران خواجه‌زاده؛ حمید رضا قاسمی


بررسی تاثیر کیفیت دارایی بر ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی و رقابت‎پذیری

صفحه 131-140

علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ زهرا کاظم یوسف‎خانی؛ اسماعیل غفاری


تحلیل وضعیت آینده‌نگاری کارآفرینی در ایران

صفحه 177-185

مرضیه بختیاری؛ سید رسول حسینی؛ امید درگاهی نژاد


رابطه فرهنگ ‌سازمانی دانشگاه بر اساس ابعاد هافستد با رهبری تحولی

صفحه 199-207

مجتبی حاج خزیمه؛ صلاح‌الدین ابراهیمی؛ وحیده السادات حسینی جبلی