دوره و شماره: دوره 1396، شماره 31، اسفند 1396 
انتخاب تأمین‌کننده بر اساس دیدگاه‌های خوشبینانه و بدبینانه

صفحه 11-20

حسین عزیزی؛ علیرضا امیرتیموری؛ رضا فرضی‌پور صائن


تاثیر سرمایه اجتماعی بر انتخاب نام تجاری مصرف‌کنندگان

صفحه 21-31

مهرداد گودرزوند چگینی؛ سید حامد‌ هاشمی؛ مینو یوسفی